24.12.2020
Schlafendes Jesuskind

„Schlafendes Jesuskind“ von Hugo Wolf, Stephan Scherpe – Gesang, Mirosława Cieślak – Orgel

Schlafendes Jesuskind - gesungen von Stephan Scherpe